عدم تشخیص در دندان پزشکی

تشخيص اشتباه (misdiagnosis) مي‌تواند انواع مختلفي داشته باشد: از عدم تشخيص (missed diagnosis) يعني عدم شناسايي هيچ‌گونه مشکل طبي در شرايطي که واقعا مشکلي وجود دارد، تا تشخيص غلط که نادرستي آن بعدا مشخص مي‌شود مثلا بدخيم تلقي کردن يک تومور خوش‌خيم. تشخيص اشتباه نوعي از خطاهاي پزشکي است و با وجود دشواري تخمين دقيق فراواني آن، برخي آمارها ميزان آن را 2%-1% و داراي پيامدهاي متغير برآورد کرده‌اند.

بروز تشخيص اشتباه علل متعددي دارد. بيماراني که تشخيص اشتباه در مورد آن‌ها اتفاق افتاده غالبا پزشکان و کارکنان سلامت را مقصر مي‌دانند اما انواع مشکلات ممکن است در اين مورد دخيل باشند: از عملکرد نامناسب تجهيزات پزشکي گرفته تا تصميم بيمار براي مخفي کردن اطلاعات، موانع زباني و ادراکي بين پزشک و بيمار، عدم تجربه پزشک، يا بيماري‌هاي بسيار نادري که تشخيص نشانه‌هايشان براي پزشک دشوار است .

تشخیص در دندانپزشکی

گاهی هم ممکن است خود بیمار اطلاعات نادرستی به پزشک بدهد .

در لابراتوار دندانسازی با استفاده از دستگاه های  پیشرفته و به روز و با داشتن پزشکان متخصص  سعی  می شود احتمال تشخیص اشتباه  به حداقل خود برسد  و با تشخیص درست و موقع راه درمان پیدا و روند درمان به خوبی طی شود .